DIGITALT OG BÆREDYGTIGT FOREGANGSPROJEKT

Foto: Haukeland Universitetssjukehus
Hospitaler Løsninger

Det bliver omtalt som et af verdens bedste børne- og ungdomssygehuse. Det første byggetrin, der omfatter 29.000 m² højmoderne og miljøvenligt byggeri, er åbnet. Projektet er en væsentlig reference både inden for somatik og psykiatri, hvilket er noget, der forstærkes yderligere, når andre byggetrin med somatiske funktioner og fødeklinik er på plads.

Andre byggetrin er godt i gang og skal indbefatte pionerløsninger inden for solcelleteknologi. De sydvendte vinduer i de tekniske rum og på gangbroerne mellem nybyggeriet og den gamle bygningsmasse skal bestå af transparente tyndfilmsolceller af cadmium-tellurid (CdTe) – i alt ca. 1.000 m². Det anslås, at anlægget vil producere 36.000 kilowatttimer el pr. år. Det er første gang teknologien tages i brug i et reelt projekt i Norge.

Andre byggetrin har desuden skyhøje ambitioner for den digitale gennemførelse. Målet er at gennemføre verdens første fuldt ud digitale og papirfrie byggeprojekt inden for sundhedsbyggeri – med en effektiv og omkostningsbesparende digital projekteringsproces. BUS 2 skal gennemføres efter LEAN-principperne, med 4D-BIM og som papirfri byggeplads med digitalt arbejdsgrundlag.

Den termiske energiforsyning til bygningerne er baseret på et varmepumpeanlæg, som udnytter lagring af varme i fjeldet under bygningsmassen. BUS 1 er ca. 29.000 m² og BUS 2 er ca. 50.000 m².

 


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Bergen, Norge

PERIODE:
2007-2023

KUNDE:
Helse Bergen HF 

COWI YDELSER

  • Byggeteknik
  • VVS
  • Elektroteknik
  • Brand
  • Akustik
  • Logistik
  • Miljø

 


Kontakt

Ørjan Erlandsen
Project manager
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 97727610

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN