et nyt videncenter i Stockholm

Området Albano i Nationalstadsparken på Norra Djurgården i Stockholm skal spille en vigtig rolle i byens udvikling som vidensområde. Målet er at skabe et attraktivt uddannelses- og forskningsmiljø, som udgør et center, der sammenkobler KTH, Stockholms Tekniske Universitet, og Stockholms Universitet.

I Albano bliver der bygget ca. 150.000 m2 til universiteter og andre højere læreanstalter, hvoraf ca. 50.000 m2 skal være boliger til studerende og forskere.

Bygningerne bliver integreret i det omkringliggende parkmiljø med grønne tage og store grønne terrasser.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Stockholm

PERIODE:
2016-2019

KUNDE:
Akademiska Hus

COWIS YDELSER:

  • Udarbejdelse af projektoversigt for råhus
  • Detailprojektering af fundamenter og kældre
  • Geoteknik

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN