Hospitalet vil sætte nye standarder for behandling af børn

Illustration: Totalrådgiver: 3XN A/S, Arkitema Architects, NIRAS A/S, Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Rosan Bosch Studio

Region Hovedstaden, Rigshospitalet og Ole Kirks Fond har slået sig sammen i et partnerskab for at bygge et nyt offentligt hospital, der sætter nye standarder for behandlingen af børn, unge, gravide kvinder og deres familier.

Hospitalet får et helt særligt kendetegn; en bygning formet som to hænder, der samler alle børn, unge og fødende under ét tag og tager hånd om hele familien.

Hospitalet vil dække et område på 58.000 m², og der vil være 179 senge og 56 ambulatorielokaler til børn og unge samt 43 senge og 30 ambulatorielokaler til voksne.

COWI var konkurrencerådgiver under afvikling af en to-faset projektkonkurrencen og er bygherrerådgiver.

I konkurrencefasen omfattede COWIs ydelser gennemførelse af projektkonkurrence, herunder udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse og udvikling af det samlede konkurrenceprogram baseret på en omfattende brugerproces for en tofaset projektkonkurrence samt gennemførelse af EU-udbud med forhandling for valg af totalrådgiver.

Under projektering har COWI ansvaret for daglig bygherrerådgivning, granskning af totalrådgivers projektarbejde og kontrol af projektets anlægsøkonomi samt udarbejdelse af diverse beslutningsoplæg til Rigshospitalets projektorganisation.

Som bygherrerådgiver giver COWI regionen det rette grundlag for at træffe beslutninger, sørger for at kvaliteten sikres, tidsplanen overholdes, og at projektets økonomi lever op til den forventede budgetramme, ligesom samarbejdet med totalrådgiver sikres, så der er klarhed om projektets målsætninger for alle parter.

COWI varetager derudover en række koordinerende opgaver og analyser som f.eks. registrering af bevaringsværdige træer, luftkvalitetsanalyse, parkeringsscenarier, kvalitetsaktiviteter og kontraktstyring, bistand til projektorganisationen og udarbejdelse af diverse beslutningsoplæg til Rigshospitalets projektorganisation. Projektet er præget af høj kompleksitet i en politisk ledet organisation med en lang række interessenter.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2015 – 2021

KUNDE:
Rigshospitalet

COWIS YDELSER:

  • Bygherrerådgivning gennem faserne
  • Gennemførelse af projektkonkurrence
  • Gennemførelse af EU-udbud
  • Faggranskning
  • Koordinering ved brug af dRofus
  • Vurderingsnotater og beslutningsoplæg
  • Udbudsstrategi
  • Kvalitetsaktiviteter og kontraktstyring
  • Kontrol af anlægsøkonomi

Kontakt

Peter Michael Pedersen
Project Director
Project Management Consultancy East, Denmark

Tel: +45 4176 0329

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN