Aalborg Øst: Fra nedslidt til prisbelønnet boligkvarter

Byggeri Løsninger

Himmerland Boligforening i Aalborg Øst har vundet Bylandprisen 2019, der er landets største pris for særlig indsats til fremme af innovative bymiljøer. Visionen har været at styrke boligforeningens identitet og fremtidssikre de fysiske rammer med billige og bæredygtige boliger.

Projektet anses som et af de største byomdan¬nelsesprojekter i Aalborg i nyere tid.
COWI er totalrådgiver og har optimeret alle ingeniørydelser såsom projektering, byggeledelse, nedrivning, renovering og optimering af ned¬slidte facader og udearealer. Blandt andet er flere 1 – og 2 -værelsesboliger blevet sammenlagt til 4 -værelses boliger og har fået en tilhørende terrasse eller have. Der er også skabt øget kontakt mellem inde – og udearealer, og der er anlagt et torv med fælles aktivitetshus, hvor beboerne kan mødes. For at imødekomme klimaforandringer og potentielle oversvømmelser er der anlagt vandlegepladser og regnhaver for områdets beboere.

COWI har også lavet en helhedsplan for at fremme området omkring Aalborg Øst. Derfor er de grønne områder blevet udvidet, og der er kommet flere pladser, hvor beboerne fra Himmerland Boligforening kan samles. Det gælder blandt andet et sundheds-og kvarterhus med læger, fysioterapeu¬ter, apotek og administration af ældrepleje og sundhedspleje. Her er der også anlagt en lokal sportshangar til foreningsliv og sport, som skal trække flere mennesker til kvarteret.

Udviklingen af Aalborg Øst og Boligforeningen Himmerland sker som følge af et tæt samarbejde mellem COWI, kommune, boligforening og beboere. Resultatet er, at et tidligere nedslidt og socialt belastet område er blomstret op og har skabt billige og bæredygtige boliger, som borgerne stadig har råd til at betale.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING
Himmerland Boligforening i Aalborg Øst

PERIODE
2013-2019

COWIs YDELSER

  • Helhedsplan for at fremme området omkring Aalborg Øst
  • Totalrådgivning på projekt. Herunder:
  • Projektering
  • Byggeledelse
  • Nedrivning
  • Renovering
  • Optimering af ned¬slidte facader og udearealer.

Kontakt

Karin Thuesen Pedersen
Urban Development Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 56 40 3483

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN