Nyt hospital til betjening af over 300.000 borgere

Region Hovedstaden opfører et nyt og tidssvarende akuthospital uden for Hillerød i Nordsjælland. Det nye hospital vil samle alle hospitalsfunktioner i én bygning, der er formet som et firkløver.

Hospitalet kommer til at ligge som en pavillon midt i en skov syd for Hillerød, som første byggeri i et nyt byudviklingsområde kaldet Favrholm. Det vil være både indbydende og nøje planlagt ned til hver eneste logistiske og kliniske funktion. Hospitalet vil dække et område på 112.500 m. Det vil have 570 enestuer og vil komme til at betjene 310.000 borgere.

COWI er bygherrerådgiver for Region Hovedstaden ifm. realiseringen af det nye hospital og bistår projektorganisationen i dennes rolle som bygherre. I overordnede træk dækker opgaven følgende hovedydelser: Rådgivning til bygherren vedrørende organisering af opgaven, hospitalsplanlægning, tidsplanlægning og tidsstyring, budgetudarbejdelse og økonomistyring, risikostyring, kvalitetsstyring, rådgivning i forbindelse med udbudsstrategi samt konkurrencerådgivning. Desuden cost management, herunder omkostningsgennemgang, rådgivning om value engineering og kontrol af anlægsøkonomi.

COWI er desuden ansvarlig for arbejdsmiljøkoordinering på projektet. Region Hovedstaden udtrykte tidligt i processen et ønske om en meget høj arbejdsmiljøstandard. Da totalrådgiver består af et internationalt designteam, er det også COWIs opgave at formidle danske arbejdsmiljøstandarder på en klar, tydelig og forståelig måde. Derudover står COWI for byggeledelse for de indledende entreprisearbejder.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2011-2022

KUNDE:
Region Hovedstaden, Nordsjælland

COWI'S SERVICES:

 • Bygherrerådgivning
 • Hospitalsplanlægning
 • Udbudsmateriale og program
 • Gennemførelse af projektkonkurrence
 • Gennemførelse af EU-udbud
 • Styring af tid, risiko og kvalitet
 • Bæredygtighedsledelse
 • Granskning
 • Kontrol af anlægsøkonomi
 • Omkostningsgennemgang
 • Value engineering
 • Indkøbsrådgivning
 • Cost management
 • Commissioning
 • Arbejdsmiljøkoordinering
 • Byggeledelse

Kontakt

Henrik Schmidt
Leading Project Manager
Buildings, Denmark

Tel: +45 56402495

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN