Kampflybase med beredskab i Nordnorge

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Lufthavne Løsninger

Kampflybasen på Evenes i Nordland skal udvikles til at kunne håndtere QRA-opgaver
(Quick Reaction Alert) og være base for det nye kampfly F-35 samt hovedbase for maritime patruljefly, P-8A. Evenes vil være en beredskabsbase med kontrol af luftrummene i Nordnorge og skal håndtere dele af styrkeproduktionen samt nationale, nordiske og allierede kampflyøvelser.

COWI har en rammeaftale for rådgivnings- og projekteringstjenester for Forsvarsbyggs kampflybase. Basen vil få faciliteter til at kunne støtte operationer med op til 15 fly samtidigt, og der skal bygges kontroltårn, administrationsbygning og anden nødvendig infrastruktur. Evenes skal være i stand til at støtte operationer, øvelsesaktiviteter og QRA-deployeringer med F-35, så snart F-35 overtager denne rolle fra F-16, hvilket forventes at ske i 2021-2022.

Nordic, COWI og Rambøll udgør projekteringsteamet NCR og omfatter alle projekteringstjenester inkl. projekteringsgruppeledelse.


PROJEKTBESKRIVELSE:


PLACERING:

Evenes, Norge

PERIODE:
2016 - 2023

KUNDE:
Forsvarsbygg

COWI YDELSER:

 • Objektleder
 • Landskabsarkitektur
 • Samfundsøkonomi
 • Byggeteknik
 • VVS
 • Elektroteknik
 • Sikkerhed
 • Akustik
 • Brandsikring
 • Geoteknik
 • Vand og afløb
 • Byggeøkonomi
 • IKT
 • HMS/udendørsmiljø
 • Automatik/SD/ITB
 • Samfund
 • Trafik
 • Logistik
 • Bygningsfysik
 • Energi

Kontakt

Kirsti Engebretsen Larssen
Senior Market Director
Management, Norway

Tel: +47 92232122

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN