NY FABRIK PÅ 160.000 m² I USA

Industribyggeri Løsninger

LEGO Koncernen udvider sin produktion med etablering af en ny fabrik på 160.000 m² i Virginia, USA.

Projektet placeres i grønne omgivelser på en 137-ha kuperet industrigrund beliggende ned til James River.

Projektet er et ambitiøst grønt projekt, som sigter på at opnå den højest mulige LEED-certificering. Fabrikken projekteres til at være CO₂-neutral i drift, og bæredygtighed er dermed et helt centralt element i projektet. De mange miljøvenlige tiltag betyder bl.a., at fabrikken forsynes med solceller på taget, at der opføres en solcellepark på grunden, samt at der bliver etableret anlæg til genanvendelse af regnvand, ligesom der i dele af byggeriet anvendes konstruktioner i træ som erstatning for stål og beton.

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

Projektet bygger videre på LEGO Koncernens og rådgivernes fælles erfaringer fra samarbejde på andre produktionslokationer i hele verden. Der er således fra LEGO Koncernens side fortsat stor opmærksomhed på at skabe de bedste rammer for produktionen og medarbejderne under hensyntagen til social bæredygtighed, arbejdsmiljø og inklusion af lokalområdet. I området omkring fabrikken inddrages grundens naturkvaliteter i medarbejdernes muligheder for pauser og motion i grønne omgivelser. Her, i de nære grønne områder, indrettes der faciliteter til ophold, leg og fysiske aktiviteter.

Fabrikskomplekset omfatter produktionsbygninger, administrationsbygning, højlager, pakkeri, logistikbygning, energicenter samt udenomsarealer. 

Fabrikken forventes at stå færdig i 2025 og vil skabe omkring 1700 arbejdspladser i de kommende år.  

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

YDELSER

Projektet udvikles i tæt samarbejde mellem LEGO Koncernen og COWI/Arkitema, herunder COWIs kontor i New York, samt en række lokale rådgivere i USA. Sammen med de lokale rådgivere har COWI og Arkitema forestået site due diligence-undersøgelser og tilhørende rapport i den indledende fase af projektet.

Projekteringsopgaven omfatter projektering af masterplan, dispositionsforslag og projektforslag for det samlede fabriksanlæg. Herudover assisterer COWI/Arkitema LEGO Koncernen med bygherrerådgivning, hvor vi forestår kvalitetssikring og opfølgning i forbindelse med hovedprojekt og udførelse. De leverede ydelser omfatter projektledelse samt projektering af alle arkitekt-og ingeniørydelser, herunder udenomsarealer og infrastruktur, bygningsdesign, konstruktioner, mekaniske anlæg, elektriske anlæg, brandtekniske tiltag og bæredygtighed til LEED Platinum.

Særlige forudsætninger for fremdriften i det store, tværfaglige projekt er et dedikeret projekthold samt fokus på tværfaglig koordinering, kommunikation og ressourcestyring i en ambitiøs tidsplan.   

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

PROJEKTOPLYSNINGER

LAND:
USA
 
PERIODE:
2022-pågår
 
KUNDE:
LEGO Koncernen
 
RÅDGIVER:
COWI A/S og Arkitema
 
AREAL:
160.000 m²
 
INVESTERING:
Ca. 7 mia. DKK

Kontakt

Uffe Jensen

Uffe Jensen
Senior Project Director, Large Projects
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 4017 6450

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN