NY FABRIK PÅ 150.000 m² I VIETNAM

Industribyggeri Løsninger

LEGO Koncernen udvider sin produktion med etablering af en ny fabrik på 150.000 m² i Vietnam. Fabrikken opføres på en 44-ha ubebygget grund i en industripark i den sydlige del af Vietnam. Fabrikken er LEGO Koncernens første produktionsfacilitet i Vietnam og i Sydøstasien, hvilket betyder, at projektet er etableret fra grunden på alle parametre fra organisation, lokale samarbejdspartnere og afsøgning af mulige byggegrunde.

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

Der har fra projektets første færd været et stærkt fokus på at bygge videre på tidligere erfaringer fra LEGO Koncernens faciliteter andre steder i verden kombineret med fokus på bæredygtighed. Dette fokus inkluderer valg af lokalt tilgængelige materialer hvor muligt, fokus på social bæredygtighed og arbejdsmiljø for fabrikkens medarbejdere samt et optimeret energiforbrug til den daglige drift. Endvidere dækkes det daglige energiforbrug af strøm fra solceller, hvorfor fabrikken projekteres som LEGO Koncernens første CO₂-neutrale fabrik. De mange grønne tiltag betyder bl.a., at fabrikken forsynes med solceller på taget og energieffektivt produktionsudstyr, ligesom brug af elektriske køretøjer indgår som en integreret del af projektet. Projektet certificeres efter den internationale LEED-standard, og projektets ambition er LEED Gold-certificering.

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

Fabrikken er med sine 150.000 m² et projekt på den helt store skala, hvor der skabes de bedste funktionelle rammer for produktionen og medarbejderne. Produktionsanlægget stiller en række specifikke krav til de fysiske rammer, både logistikmæssigt og indeklimamæssigt. Disse krav håndteres til fulde på tværs af fabrikkens bygningssektioner, hvor der specielt er fokus på at skabe de bedste rammer for både mennesker og maskiner. Endvidere suppleres de indre rammer med et besøgscenter til fabrikkens ansatte samt udearealer indrettet til ophold og aktiviteter. Fabrikskomplekset omfatter produktionsbygninger, administrationsbygning, højlager, pakkeri, logistikbygning, energicenter samt udenomsarealer. 

Fabrikken forventes at stå færdig i 2024 og vil skabe 4000 arbejdspladser over de næste 15 år.

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

YDELSER

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem LEGO Koncernen og COWI/Arkitema samt lokale rådgivere i Vietnam. COWI har stået i spidsen for projektering af masterplan for forskellige lokationer samt dispositionsforslag på den valgte lokation. Herudover assisterer vi LEGO Koncernen med bygherrerådgivning og varetager kvalitetssikring og opfølgning i forbindelse med projektforslag, hovedprojekt og udførelse.

De leverede ydelser omfatter projektledelse samt projektering af alle ingeniørydelser, herunder anlæg og infrastruktur, konstruktioner, mekaniske anlæg, elektriske anlæg, brandtekniske tiltag, udenomsarealer og bæredygtighed med ambition om LEED Gold-certificering.

Særlige forudsætninger for fremdriften i det store, tværfaglige projekt har været et dedikeret projekthold samt fokus på tværfaglig koordinering, kommunikation og ressourcestyring i en ambitiøs tidsplan.

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

Visualisering: LEGO / COWI/Arkitema

PROJEKTOPLYSNINGER

LAND:
Vietnam

PERIODE:
2021-pågår

KUNDE:
LEGO Koncernen

RÅDGIVER:
COWI A/S og Arkitema

AREAL:
150.000 m²

INVESTERING:
Ca. 7 mia. DKK

Kontakt

Uffe Jensen

Uffe Jensen
Senior Project Director, Large Projects
Industry and Data Centres, Denmark

Tel: +45 4017 6450

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN