Sports- og Kulturcampus i Gellerup

Foto: Schmidt Hammer Lassen
Byggeri Løsninger

Sports- og Kulturcampus Gellerup skal ifølge planerne stå klar ultimo 2020 som et større led i helhedsplanen for Gellerup vest for Aarhus. Gellerup er kendetegnet ved en befolkning med mange forskellige kulturelle baggrunde. Netop denne diversitet er indtænk i bygningernes funktionalitet, udtryk samt udearealer, som skal indbyde til aktivitet og samling for brugerne og forbipasserende.

Det funktionelle, inspirerende og bæredygtige område på 7,000 m² skal fungere som centrum for det nye Gellerup. Det skal fungere som et socialt bæredygtigt centrum, og bæredygtighed er også indtænkt i materialevalg, hvor der i høj grad er anvendt træ, som udover at være godt for miljøet også skal være synligt for brugerne og påvirke brugeradfærd. Desuden er bæredygtighed indtænkt i energiforbruget og indeklimaet, hvor naturens drivkræfter såsom vind, sol og temperaturforskelle bruges til at skabe et sundt indeklima og mindske energiforbruget i bygningerne.

Projektet skal huse både samlingshus, bibliotek, verdensplads, cirkushus og verdenscafe. Ambitionerne for Sports- og Kulturcampus Gellerup er at åbne op for bydelen og samtidig skabe et byrum, som er attraktivt for både lokale og udenlandske besøgende.

COWI er rådgivende ingeniør på projektet.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Gellerup, Denmark

PERIODE:
2018-2020

KUNDE:
Schmidt Hammer Lassen Architects

COWI YDELSER:

  • Opførelse
  • Energikoncepter
  • Branddesign
  • VVS
  • Elektricitet
  • Akustik

Kontakt

none

Bo Stærk
Project manager
Buildings, Denmark

Tel: +45 56 40 82 25

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN