Digitalt og industrialiseret sygehus i verdensklasse

Foto: Nordic - Office of Architecture
Hospitaler Løsninger

Da det blev slået fast, at der skulle bygges et nyt Stavanger Universitetssygehus, blev svaret digitalt og industrialiseret. Skitseprojektet indebar undersøgelse af koncepter for alle byggegrundsalternativer og beregning af entrepriseomkostninger for byggetrin 1 og 2. Grundvalget faldt på Ullandhaug, der ligger tæt på universitetet i Stavanger.

Stavanger Universitetssygehus, skal både opfylde ambitiøse strategiske målsætninger, behovet for at sikre behandlingskapacitet til en befolkning i vækst samt optimerede arealanvendelsen og sikret personsikkerheden.

Projektet bliver gennemført som et BIM-projekt med betydelige nyskabelser inden for industrialiseret byggeproces og digital interaktion. Efter planen skal sygehuset bygges så industrialiseret som muligt med præfabrikerede elementer, der monteres på byggepladsen. Projektet har også skabt store digitale innovationer for at kunne lykkes med at trække industrialisering ind i selve BIM-modellen. Målet er, at bygherren modtager en funktionel digital tvilling af byggeriet, der skal benyttes aktivt i driftsfasen. Det digitale banebrydende arbejde skal give besparelser i form af tid og omkostninger for projektet og i forbindelse med den videre drift af byggeriet.

COWI er ansvarlig for alle rådgivende ingeniørfagområder. Sygehuset rummer somatik og psykiatri og har bl.a. funktioner såsom akutmodtagelse, polyklinikker, laboratorier, billeddiagnostik, operation, intensivbehandling og fødestuer.

Sygehuset skal være i drift fra 2023.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Stavanger, Norge

PERIODE:
2015 - 2023

KUNDE:
Helse Stavanger HF

COWI YDELSER:
Alle rådgivende ingeniørfagområder, bl.a.:

  • Byggeteknik
  • El- og VVS-tekniske anlæg
  • Brandsikring
  • Akustik
  • Energi og miljø
  • Vej-, vand- og afløbsanlæg udendørs

Kontakt

Alvin Wehn
Project leader
Buildings Central North, Norway

Tel: +47 95989128

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN