Et nyt og bæredygtigt fælles akutsygehus

Foto: Nordic - Office of Architecture

Hospitaler Løsninger

Projektet "sygehuset i Nordmøre og Romsdal" (SNR) omfatter nyt fælles akutsygehus for Nordmøre og Romsdal beliggende på Hjelset i Molde kommune og polyklinisk center/DMS beliggende i Kristiansund kommune.

Det nye sygehus får integreret somatik- og psykiatriafdeling og har funktioner såsom polyklinik og dagbehandling, laboratorier, billeddiagnostik, operation, akutmodtagelse, intensivbehandling og fødestuer. ca. 54.000 m² på Hjelset og ca. 5.000 m² i Kristiansund.

COWI har deltaget i mulighedsstudiet med udarbejdelse af overordnet teknisk program, udarbejdet dokumentation i tilknytning til skitseprojektet og forprojekt samt bistået ordregiver i konceptfasen.

Projektet bliver gennemført som et BIM-projekt. Der er også store miljøambitioner forbundet med projektet og et mål om at blive realiseret som passivhus-projekt.
COWI har ansvaret for alle rådgivende ingeniørfagområder og er involveret i faserne skitse-, for- og udbudsprojekt. Byggeriet af det nye sygehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) starter i 2018 og skal efter planen stå færdigt i 2021.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Hjelset og Kristiansund, Norge

PERIODE:
2015 - 2023

KUNDE:
Helse Møre og Romsdal HF

COWI YDELSER:

 • Byggeteknik
 • Elektroteknik
 • VVS
 • Brandsikring
 • Akustik
 • Miljø
 • Energi
 • Bygningsfysik
 • Vej
 • Vand og afløb
 • FDVU (administration, drift og vedligeholdelse)

Kontakt

Petter Måløy
Vice President
Buildings, Norway

Tel: +47 93406354

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN