Meget fleksibelt skift mellem varme- og strømproduktion

Kraftvarmeværket er et topmoderne termisk biomassefyret anlæg med en kapacitet på 110 MW. Det kan fyres med forskellige typer brændsel, er højeffektivt og har avanceret røggasrensning. Desuden er der fleksibilitet med hensyn til produktion af varme og strøm. 

Anlægget er beregnet på 100 procent halm, men kan samtidig afbrænde træflis op til ca. 50 procent af varmeinputtet.

Det har meget avanceret røggasrensning med et varmegenvindingssystem, der består af røggaskondensering og fugttilførsel til forbrændingsluften.

Anlægget har et posefilter med kalkinjektion og et SCR DeNox- system.

COWI leverede ingeniørydelser til bygherren i forbindelse med det nye anlæg i Aarhus. 

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2013-2017

KUNDE:
Aarhus Kommune – AffaldVarme Aarhus

COWIS YDELSER:

  • Alle ingeniørydelser for bygherren

Kontakt

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN