Opvarmning af huse med overskudsvarme fra laboratorier

Hvorfor ikke bruge lavtemperatur-overskudsvarme fra indkøbscentre, datacentre, laboratorier osv. til at opvarme private boliger?

I et nyt EU-finansieret lavtemperatur-fjernvarmeprojekt skal der udvikles nye systemløsninger og komponenter (rør, varmevekslere, varmepumper, styring mv.) til at udnytte køleenergi og overskudsvarme i samspil med øget udnyttelse af vedvarende energi både fra centrale og lokale kilder.

Projektet omfatter både nye løsninger til udformning og dimensionering af fjernvarmenettet og nye typer varmeinstallationer til opvarmning af brugsvand i bygninger og forslag til nye tarifstrukturer.

Som et resultat skal beboere i en ny bydel have deres boliger opvarmet med overskudsvarmen fra to store internationale forskningslaboratorier og et stort supermarked.

Resultaterne fra projektet vil blive delt i EU og kan bane vejen for tilsvarende løsninger mange steder i Europa, hvor man har varme tilovers ved lave temperaturer - eksempelvis fra køling af datacentre.

Projektet Cool District Heating er et demonstrationsprojekt, som udføres i et konsortium ledet af COWI.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
EU

PERIODE:
 2017–2018

KUNDE:
COWI A/S, COWI AB, Lund Kommune, LKF – Lund Kommunes Fastighets AB, Kraftringen Energi, Logstor A/S, Høje-Taastrup Fjernvarme A.m.b.a, Høje-Taastrup Kommune, Alfa Laval Corporate AB, Euro Heat & Power

COWIS YDELSER

  • Planlægning og Management

Kontakt

Reto Michael Hummelshøj
Chief Project Manager
District Heating, Denmark

Tel: +45 29647160

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN