fossilfri fjernvarme til en lavere pris

Fjernvarmeselskabet i Grenaa ønsker at erstatte et kulfyret kraftvarmeværk med et affaldsfyret anlæg. Ud over skiftet til fossilfri fjernvarme vil det medføre en lavere fjernvarmepris for borgerne i området.

Anlægget består af to identiske kedler med elektrostatiske precipitatorer, der skal mindske diffust støv, så de nye europæiske regler for mellemstore fyringsanlæg (MCP-direktivet) overholdes.

Med henblik på at optimere værkets samlede effektivitet er hver kedel forsynet med en røggaskondensator og en absorptionsvarmepumpe, der skal give en samlet energieffektivitet på 117 procent.

COWI leverede ingeniørydelser til bygherren i forbindelse med det nye termiske træflisfyrede fjernvarmeanlæg på 35 MW.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2015-2018

KUNDE:
Grenaa Varmeværk A.m.b.a.

COWIS YDELSER:

  • Totalentreprise

Kontakt

Astrid Kragh
Business development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 24696804

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN