Grøn strøm skal decarbonisere tung industri og transport

Energi Løsninger

Hvordan kombinerer man bedst energiforsyning fra havvindmøller med en effektiv elektrolysator? Det er fokus i H2RES projektet, der ledes af Ørsted, og er finansieret af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogrammet (EUDP). Projektets demonstrationsanlæg får en kapacitet på 2 MW og bruger Ørsteds to 3,6 MW havvindmøller på Avedøre Holme til at skabe grønt brintbrændstof via elektrolyse.

Faciliteten forventes at producere ca. 1.000 kg vedvarende brint pr. dag fra slutningen af år 2021. Dette kan omdannes til grønne brændstoffer og vil bidrage til at opnå vejtransport med nulemission i Storkøbenhavn og på Sjælland. Ørsteds ambition er at facilitere dekarbonisering for sektorer, der ikke kan anvende vedvarende energi direkte såsom sværindustri og transport.

H2RES er et vigtigt trin for Ørsteds ambitioner om vedvarende brint og den europæiske økonomis overgang til CO2-neutralitet i 2050. COWI er eneste konsulent og rådgiver på projektet og har udviklet konceptet og projektbeskrivelsen, detailprojektering for demonstrationsanlægget og har bistået med budget og udarbejdelsen af udbudsmaterialet.

Sammen med Ørsted er projektpartnerne Everfuel Europe A/S, Nel Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Hydrogen Denmark og Energinet Elsystemansvar A/S.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2021 –

KUNDE:
Ørsted

COWIs YDELSER:

  • Enerådgiver
  • koncept- og projektbeskrivelse for elkraftværk - herunder budgetestimat
  • detailplanlægning af elkraftværk
  • udbudsspecifikationer
  • deltagelse i forhandlinger
  • arbejdsgivers krav
  • flowsheets til elektrolyseanlæg
  • procesrådgivning

Kontakt

Kasper Fröhlich
Business Development Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 52342456

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN