Miljøgevinster ved lukning af losseplads

Affald og genanvendelse Løsninger

Lukningen af lossepladsen vil i væsentlig grad reducere udledningen af drivhusgasser og bane vejen for en miljømæssigt acceptabel håndtering af affaldet på stedet.
Projektet fungerer også som demonstrationsprojekt for mange andre lokalsamfund i det centrale Java, hvor affaldsproblemerne er rystende.

Arbejdet omfatter følgende: lukning af lossepladsen, afretning, slutafdækning med membran og jord, installation af et system for indvinding af lossepladsgas, gasfakkel samt etablering af et motor-/generatorsystem for produktion af elektricitet. Kapaciteten er 800 kW, og strømmen vil blive leveret til det offentlige forsyningsnet.

Projektet er en del af et større projekt, hvor COWI assisterer den danske ambassade i Jakarta, Indonesien, med at implementere miljøvenlige og bæredygtige pilotprojekter i det centrale Java.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Semarang, Indonesien

PERIODE:
2017-2018

KUNDE:
Danske ambassade i Jakarta/Udenrigsministeriet/DANIDA

COWI'S SERVICES:

  • Projekteringsgennemgang og supplerende projektering.
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale i henhold til de danske udbudsregler
  • Udarbejdelse af kontrakt i henhold til FIDIC-kontraktbetingelserne for bygge- og anlægsarbejder (»gul bog«)
  • Internationale udbud
  • FIDIC Engineer – tilsyn og hjælp til kunden inden for kontraktstyring

Kontakt

Jan Skajaa
Project Manager
Waste and Contaminated Sites, Denmark

Tel: +45 56406075

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN