kraftvarmeværk fri for kul og olie

Photo: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Industribyggeri Løsninger

I 2020 planlægger det kommunalt ejede energiselskab Mälarenergi at være helt fri for fossile brændstoffer som kul og olie. Som et led heri vil Mälarenergi opføre en syvende kraftvarmeblok i Västerås. Kraftvarmeværket er Sveriges største, og der produceres energi til både elnettet og fjernvarmenettet. Blok 7 vil anvende genvundet træ som brændsel, og vil dermed få en planlagt kapacitet på 150 MWh (termisk effekt), som skal stå for ca. 36 procent af varmeproduktionen. Når blok 7 tages i drift i 2020, vil Mälarenergi være uafhængigt af fossile brændstoffer.

COWI har fået til opgave at projektere funderingsarbejdet i forbindelse med det nye kraftvarmeværk. Projektet er opdelt i flere delprojekter, og de indeholder alle omfattende pladsstøbte betonkonstruktioner. For at knytte alle delprojekterne sammen kræves der et omfattende koordineringsarbejde. Betonkonstruktionerne indkøbes som to udførelsesentrepriser.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Västerås

PROJEKTPERIODE:
2017-2020

KUNDE:
Mälarenergi

COWI YDELSER:

  • Byggeteknik Industri
  • Jord- og VA-projektering
  • Geoteknik
  • VVS-teknik
  • El- og automatiseringsteknik

Kontakt

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN