MALTA OMDANNER FARLIGT AFFALD TIL ENERGI

Energi fra biomasse og affald Løsninger

Regeringen på Malta er i gang med at bygge et energianlæg, der omdanner affald til energi. Befolkningsvækst, turisme og øget forbrug har medført en stigning i mængden af farligt affald, der genereres til at være 11.000 tons om året. Det nye anlæg forventes at få en årlig kapacitet på 5.000 tons og vil reducere mængden af farligt affald og risiciene for mennesker og miljø. Det farlige affald behandles ved hjælp af skræddersyet teknologi, og den latente energikilde anvendes til lokal efterspørgsel.

Det statsejede affaldshåndteringsselskab, Wasteserv Malta Ltd, har valgt COWI til at yde bygherrerådgivningstjenester på projektet fra de tidlige undersøgelsesfaser til udførelse af projektet.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Malta

PERIODE:
2021-2028

KUNDE:
Wasteserv Malta Ltd

COWIs YDELSER:

  • Gennemgang af eksisterende aktiviteter og lovkrav
  • Karakteristik af affaldstyper der håndteres på MTTF
  • Mulighedsanalyse og gennemførlighedsundersøgelse
  • Cost-benefit-analyse
  • Alternative teknologiers krav til arealudnyttelse og en alternativ lokalitetsvurdering
  • Grunddesign, tekniske specifikationer og omkostningsestimater
  • Miljøgodkendelse og byggetilladelse
  • Udbud, projektimplementeringsplaner, evaluering og projektvurdering
  • Rådgivning og tilsyn i forbindelse med detailprojektering, anlæg og ibrugtagning
  • Rådgivning og tilsyn i driftsovervågningsperioden

Kontakt

COWI -medarbejder Kenneth Ahrensberg

Kenneth Ahrensberg
Leading Project Manager
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56404350

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN