fjernkøling baseret på ren biomasse

Photo: Mölndal Energi Flygfoto

Industribyggeri Løsninger

Mölndals Energi er på forkant, når det handler om at producere el og fjernvarme og nu også fjernkøling baseret på ren biomasse. Selskabet bidrager til at mindske byens samlede CO2-udslip.

Fjernkøleanlægget skal skabe køling baseret på biomasse til Mölndals nye centrale anlæg, men også til andre ejendomme, som vælger at koble sig på.

Projektet begyndte med nedrivning af et eksisterende varmeværk fra 1960'erne, hvilket var startskuddet til Mölndal Energi. Varmeværket blev opført, ligesom en række andre anlæg under den kolde krig, i et bjergrum, hvilket har betydet, at der var en del udfordringer forbundet med både nedrivning og anlægsarbejde, som ikke forekommer ved normale projekter. Bjergrummet blev scannet af COWI, hvilket gav et godt grundlag for 3D-projekteringen. Anlægget består af en række kølemaskiner placeret i bjerget med tilhørende procesudstyr, installationer og byggekonstruktioner. Desuden er der et antal køleventilatorer oppe på bjerget, som anvendes ved høj belastning.

INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Mölndal

PROJEKTPERIODE:
2015-2016

KUNDE:
Mölndals Energi

COWI YDELSER:

 • Delprojektledelse byggeri, inkl. jord og VVS
 • Delprojektledelse el
 • BASE-P
 • KA PBL
 • Projekteringskoordinering byggeri (3D-koordinering)
 • Byggeprojektering
 • Jord-/VA-projektering
 • Målearbejder / scanning
 • Geoteknik
 • VVS-projektering
 • El-projektering
 • Byggeledelse bygge- og el-entrepriser
 • Tilsyn bygge- og el-entrepriser
 • Bygningskonstruktioner

Kontakt

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN