HAVVIND TIL DRIFT AF PRODUKTION AF GRØNT BRÆNDSTOF

Vindenergi Løsninger

HOFOR A/S og Ørsted har underskrevet en hensigtserklæring om at udnytte elektriciteten fra HOFORs planlagte 250 MV Aflandshage havvindmøllepark (OWF) i Øresund. Ørsted vil bruge elektriciteten som en del af 1,3 GW Green Fuels for Denmark-projektet, et ambitiøst partnerskab der stræber efter at producere bæredygtige brændstoffer til transportsektoren i Storkøbenhavn.

Aflandshage OWF er under udvikling og forventes at starte produktion af strøm mellem år 2024 og år 2025. HOFOR vil etablere en lokalstation på Avedøreværket, som er Green Fuels for Denmarks elektrolysecentrum, hvor vindenergi vil blive brugt til at producere bæredygtige brændstoffer via elektrolyse.

Produktionen fra Aflandshage OWF vil kunne drive elektrolysen for Green Fuels for Denmarks første 10 MW-fase samt en del af den anden 250 MW-fase.

COWI er videnspartner og rådgiver på Green Fuels for Denmark-projektet og er rådgiver for HOFOR. HOFOR er ansvarlig for den elektriske infrastruktur, der forbinder Aflandshage OWF med transmissionssystemet.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Hvidovre, Danmark

PERIODE:
2021-2025

KUNDE:
HOFOR A/S

COWIs YDELSER:

  • Elektrisk forbindelse
  • Kabeltransmission
  • Landinstallation
  • Bygherrerådgiver

Kontakt

COWI employee Jan Behrendt Ibsoe

Jan Behrendt Ibsø
Group Senior Market Director
Energy International Management, Denmark

Tel: +45 41 76 05 47

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN