TRIANGLE ENERGY ALLIANCE – ET CENTRUM FOR PRODUKTION AF GRØNT BRÆNDSTOF

Energi Løsninger

Trekantområdet består af syv kommuner: Billund, Fredericia, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle. Et nyt erhvervspartnerskab, Triangle Energy Alliance (TEA), sigter efter at gøre området til Nordeuropas centrum for produktion af grønt brændstof og et kraftcenter for ren energi og bæredygtig transport.

TEA består af 13 store virksomheder inden for energi- og transportsektorer - herunder COWI, og de syv kommuner i Trekantsområdet. Partnerskabets primære fokus er at etablere industrianlæg til produktion af grønne brændstoffer og at bruge vedvarende energi til at fremstille grøn brint og grønne brændstoffer som f.eks. ammoniak og metanol. Første punkt på dagsordenen er at etablere anlæg til produktion af grønne brændstoffer i fuld skala inden for de næste 5 år.

Ved at arbejde tæt sammen og sammenkoble energistrømme og forbrug på tværs af hele Trekantområdet anslås det, at omkostningerne til produktion af grøn brint kan reduceres med op til 20 %. COWI er et engageret medlem af TEA-partnerskabet og har bl.a. udført en undersøgelse af mulighederne for at koble et PtX-system på Skærbækværket til Trekantsområdets Heat Transmission Company I/S.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2021-2024

KUNDE:
Triangle Energy Alliance

COWIs YDELSER:
Medlem af Triangle Energy Alliance, PtX-facilitetsundersøgelser og -etablering

Kontakt

Marius Noer
Market Director
Green Fuels and Energy, Denmark

Tel: +45 56408744

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN