Ny biobrændselsfyret kedel dækker det fremtidige varmebehov på en mere miljøvenlig måde

Industribyggeri Løsninger

For at dække det fremtidige varmebehov på en mere miljøvenlig måde har Alingsås Energi udbygget Sävelundsverket med en biobrændselsfyret kedel, og COWI har projekteret kedelanlægget til det nye varmeværk.

Ud over den nye kedel omfatter Sävelundsverket to fastbrændselskedler, en olie/biooliekedel og en deponigaskedel. Brændstoffet er faste biobrændsler, primært skovflis og rene træbrændsler fra savværker og skovindustrien.


INFO OM PROJEKTET

LOKATION:
Alingsås

PROJEKTPERIODE:
2016-2017

KUNDE:
Alingsås Energi

COWI YDELSER:

 • Byggekonstruktion
 • Jord
 • Geo
 • El-ejendom
 • El-højspænding
 • VVS
 • Brand
 • Projekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Base P
 • Kontrolansvarlig

Kontakt

Anders Lundqvist

Anders Lundqvist
Project manager
Structural Engineering Industry, Sweden

Tel: +46 108501027

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN