Co₂-fangst som et middel til effektiv reduktion af co₂-udledninger

Industri Løsninger

Aalborg Portland, Danmarks eneste cementproducent, undersøger aktivt strategier til opsamling, lagring og udnyttelse af CO₂ (CCSU) igennem GreenCem-projektet for at reducere de store mængder CO₂, der udledes i forbindelse med cementproduktion. GreenCem omfatter levetidsanalyser samt en vurdering af de tekniske, økonomiske og bæredygtighedsmæssige aspekter af mulige CCSU-løsninger. Det vigtigste resultat af projektet er at opnå et teknisk og økonomisk beslutningsgrundlag for Aalborg Portland og projektparterne. Både i forhold til det videre arbejde med demonstrationsprojektet og på sigt storskalaanlægget, herunder behovet for støtte og finansiering.

Aalborg Portland har valgt COWI som rådgiver til at hjælpe GreenCem med at opnå sine mål. Vores rolle består i at etablere et CO₂-fangstanlæg på fabrikken og vurdere, hvordan det indfangne CO₂ bedst kan omdannes til grønne brændstoffer. Derudover skal COWI udarbejde et dispositionsforslag for to demonstrationsanlæg til CO₂-fangst – det ene med en årlig kapacitet på 200.000 tons CO₂ og et større med en årlig kapacitet på 800.000 tons.

PROJEKTOPLYSNINGER:

STED:
Aalborg, Danmark

PERIODE:
2021

KUNDE:
Aalborg Portland

COWIS YDELSER:

  • Undersøgelse af etablering af CO₂-fangstanlæg ved Aalborg Portland
  • Vurdering af metoder, hvor indfanget CO₂ genanvendes til at skabe grønne brændstoffer
  • Dispositionsforslag for demonstrationsanlæg til CO₂-fangst.

Kontakt

Jeppe Grue
Technical director
Green Fuels & Energy, Denmark

Tel: +45 56408734

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN