– Nordeuropas bæredygtige og innovative tech hub

Bæredygtig byudvikling Løsninger

Avedøre Holme er et af Nordens største og mest eftertragtede industriområder, og huser omkring 400 virksomheder syd for København. I januar 2019 løftede den danske regering og Hvidovre Kommune sløret for et nyt projekt, der skal udvide området med de ni kunstige øer: Holmene. Ambitionen er ikke blot at udvikle et af de største industriområder i Norden, men at skabe et af de mest bæredygtige og innovative tech hubs i verden.

Holmene vil køre på energi, som skal komme fra vindmøller langs kysten og fra Green Tech Island. Green Tech Island kommer til at huse det største ’affald-til-energi’-forbrændingsanlæg i Nordeuropa, og bliver en central del af Holmene. Her vil spildevand fra 1,5 millioner indbyggere i Storkøbenhavn blive renset, mens slam og bioaffald bliver indsamlet og omdannet til biogas. Anlægget skal forsyne mere end 140.000 københavnske hjem med vedvarende energi, og derved nedsættes regionens samlede CO₂-udledning.

Green Tech Island skal også fungere som lager for den overskydende energi fra vindmøllerne. Derudover skal øen lægge grund til udviklingen af nye teknologier til grøn energi og opbevaring af energi. 

Holmene er et NaturePlus-projekt, som skal hjælpe med at udvide de grønne arealer i Storkøbenhavn. Hver ø er omringet af et naturligt bælte, som skaber kystlinje med joggingruter, cykelstier og faciliteter til vandsport. Disse bælter vil også byde på stille områder for søhaver, strande og uddannelsesaktiviteter. Adskillige små øer og rev vil være utilgængelige for mennesker. Disse øer skal give nye muligheder for plante- og dyreliv.

COWI var med helt fra start i udvidelsen af Avedøre Holme og etableringen af Holmene.com, hvor visionen blev igangsat med business case for modtagelse og opfyldning af et 270 ha stort areal. COWI beregnede overslag til indfatninger og opfyldning heraf samt rådgav om organisatorisk og finansiel struktur. Derudover ydede COWI bygherrerådgivning til Hvidovre Kommune i forbindelse med etablering og godkendelse af det fremtidige Holmene.com, hvilket blandt andet involverede strategisk arealudvikling og anlægstekniske vurderinger.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Avedøre, Danmark

PERIODE:
2022-2040

KUNDE:
Hvidovre Kommune

COWIS YDELSER:

  • Strategisk arealudvikling
  • Helhedsplan
  • Anlægstekniske vurderinger
  • Finansieringsanalyser
  • Projektudvikling
  • Forundersøgelser
  • Vurdering af løsninger.

Kontakt

Ulf Kjellerup
Leading Specialist
Water and Nature, Denmark

Tel: +45 2047 5991

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN