Ruslands største slagteri

Projektering af et nyt 95.000 m² svineslagteri i tre etager samt en 75.000 m² pølsefabrik på samme grund. Slagteriprojektet omfattede staldområde, slagtelinje, opskæring, køling, håndtering af biprodukter, pakning, kontor samt personalefaciliteter til 2.500 medarbejdere.

Pølsefabrikprojektet omfattede 15 forskellige produktforarbejdningslinjer med en samlet daglig produktion på 390 tons pølser og afskåret pålæg samt personalefaciliteter til 1.500 medarbejdere. For begge projekter blev der desuden projekteret infrastruktur for de omkringliggende udenomsarealer. 

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Rusland

PERIODE:
2015-2016

KUNDE:
Miratorg, Rusland

COWIS YDELSER:

  • Udarbejdelse af masterplan, konceptdesign og udbudspakker (delvis) vedrørende procesudstyr.

Kontakt

Mogens Dahl Pallesen
Project Director
Industry, Denmark

Tel: +45 24696784

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN