Reduktion af miljøbelastningen

Foto: Ida Wang

PetroPorts havnefacilitet i Stenungsund styrer importen og eksporten af forskellige typer kemiske produkter i både flydende form og gasform.

Det nye havneanlæg har reduceret belastningen på nærliggende havne og på miljøet.

Projekteringen og opførelsen af industrihavnefaciliteterne, herunder den 245 m lange anlægsbro, inddrog alle COWIs teknologiområder.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Sverige

PERIODE:
2007-2012

KUNDE:
PetroPort

COWIS YDELSER:

  • EPCM
  • Feasibility-undersøgelse og endelig undersøgelse
  • Ingeniørarbejder
  • Indkøb
  • Byggeledelse
  • Projektledelse
  • Planlægning
  • Projektopfølgning

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN