mindskelse af udledningen af fossil kuldioxid med op til 46 procent

Benzinselskabet Preems Evolution Diesel mindsker udledningen af fossil kuldioxid med op til 46 procent sammenlignet med traditionel diesel, fordi den er baseret på tallolie, et skovbrugsprodukt.

En udfordring for Preem er, at det kolde svenske klima sætter en kraftig begrænsning på, hvor meget grøn tallolie eller andre fornyelige brændstoffer, der kan forarbejdes sammen med råolie.

I 2013 hyrede Preem COWI til at hjælpe med udvidelsen af Green Hydro Treater-anlægget (GHT) på raffinaderiet i Göteborg. Projektet omfattede en ny produktionslinje og reaktor.

Det udvidede anlæg sætter Preem i stand til at ændre den kemiske struktur på talloliemolekylerne, så kuldeegenskaberne forbedres, og dieselens andel af fornyelige brændstoffer kan øges.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Gøteborg, Sverige

PERIODE:
2013-2015

KUNDE:
Preem

COWIS YDELSER:

  • Grunddesign
  • Detailprojektering
  • Planlægning
  • Indkøb
  • Koordination af installationsarbejder på det nye anlæg
  • Mindre ændringer på eksisterende anlæg og lageranlæg

  Kontakt

  Stefan Mattsson
  Vice President
  Process and Project, Sweden

  Tel: +46 705080021

  COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN