en attraktiv og grønnere transportmulighed

Foto: Aarhus Letbane

Letbanen i Aarhus – den første af sin slags i Danmark - blev etableret for at imødegå det stigende pres på den eksisterende transportinfrastruktur og for at tilbyde borgerne en attraktiv og grønnere transportmulighed.

Den nye letbane forbinder Odder i syd og Grenaa i nord. Den kører op til 100 km/t uden for centrum af byen og op til 60 km/t inde i byen.

COWI har stået for rådgivningen i alle projektets faser. Vi påtog os udfordringen med at integrere letbanen i et begrænset byrum med smalle gader, og målet var at skabe en balance mellem letbanen, den tætte infrastruktur i byen og de eksisterende transportmuligheder.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Aarhus, Danmark

PERIODE:
2000 - 2017

KUNDE:
Aarhus Letbane I/S

COWIS YDELSER

  • Projektledelse og interessentrådgivning
  • Forundersøgelser
  • Skitseprojektering og foreløbig projektering af alle jernbanefagdiscipliner
  • Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for fase 1
  • Funktionelle krav til transportsystemet
  • Udbuds- og kontraktprocedure for alle arbejder og leverancer
  • Detailprojektering af visse komplekse strækninger
  • Byggeledelse og tilsyn
  • Arealerhvervelse og flytning af installationer.

Kontakt

COWI employee Sidsel Stabell Hoppe

Sidsel Stabell Hoppe
Senior Vice President
Transportation, Denmark

Tel: +45 22778460

Kontakt

Nicolai Winther Birch
Head of Section
Transport Infrastructure, DK Central, Denmark

Tel: +45 24696708

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN