Forbindelsestunneler 20 m under jorden

Tunneler Løsninger

Battersea Power Station blev taget ud af drift i 1983, og nu anlægges der en ny transformerstation, som skal forsyne boliger og virksomheder i det nye område med strøm. Transformerstationen skal tilsluttes det nuværende elnet via Battersea Cable Tunnel.

For at reducere støj og gener under tunnelbyggeriet, blev byggepladsen etableret i en eksisterende lagerbygning. I forbindelse med ombygningen af lagerbygningen og installationen af en Gantry-kran, blev der på byggepladsen i Battersea anlagt en 30 m dyb adgangsskakt med en diameter på 7,5 m og et startkammer med sprøjtebeton (SCL), så der kunne anvendes en tunnelboremaskine til at bygge den nye 300 m lange kabeltunnel.

Den største udfordring under projektet var at forbinde den nye 300 m lange kabeltunnel til den eksisterende tunnel. Tunnelboremaskinen stoppede 4 m fra den eksisterende tunnel, hvor den blev demonteret, så kun det åbne skjold blev tilbage.

Derefter blev selve tilslutningen gennemført ved hjælp af manuelt arbejde og konstruktion af et kammer i armeret beton omkring den eksisterende tunnel, hvorefter udvalgte ringe blev fjernet.

COWI leverede projektering af permanente og midlertidige arbejder til entreprenøren under projektet.

I 2018 blev tunnelprojektet kåret til Best Infrastructure Project ved ICE London Awards


PROJEKTOPLYSNINGER

KUNDE & ENTREPRENØR:

Joseph Gallagher Ltd

COWIs ydelser:
  • Hybrid færdigstøbt beton/sprøjtebeton (SCL)
  • Buet SCL startkammer
  • Kompleks tilslutning ved hjælp af timber heading-metoden
  • Vurdering af tredjeparts aktiver
  • Projektering af midlertidige arbejder
  • Involvering af lokalområdet

Kontakt

Damian McGirr
Director
Tunnel, United Kingdom

Tel: +44 207 9407600

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN