verdens længste Flydebro over Bjørnafjorden

Broer Løsninger

I forbindelse med etableringen af færgefri E39 arbejdede Statens Vegvesen med at finde løsninger til færgefrie forbindelser over fjordene langs den 1.100 kilometer lange kyststrækning mellem Kristiansand og Trondheim.

Kombinationen af vanddybder på op til 550 m og en total længde på ca. 5 km gør det umuligt med konventionelle brotyper. Det er kun flydebroer og nedsænkede rørbroer, der er relevante, når man skal lave en vejforbindelse over en så bred og dyb fjord. COWI står i spidsen for en af de tre arbejdsgrupper, der arbejder med projekteringen af broløsningerne, der skal krydse den 5 km lange Bjørnafjorden.

Arbejdsgruppen arbejder med projektering af to forskellige flydebrokoncepter. Det ene alternativ er en sideforankret, lige bro. Forankringerne føres ned til havbunden på dybder ned til 550 m. Det andet alternativ er en endeforankret, buet bro. Der blev ligeledes vurderet forskellige alternativer for en højbro over sejlpassagen. Den anbefalede løsning for både sideforankret bro og endeforankret bro er en skråstagsbro med tårn. Tårnet placeres på Svarvahelleholmen i syd. Spændet på skråstagsbroen bliver tæt på 500 m og er dermed et af verdens længste spænd for denne type broer.

Arbejdsgruppen har gennemført en række tekniske analyser, der kræver spidskompetencer inden for marine operationer, hydrodynamik, vinddynamik, konstruktionsteknik, risikoanalyser og kollisionsrespons ved påsejling.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Bjørnafjorden, Norge

PERIODE: 
2014 - 2017 

KUNDE:
Statens Vegvesen

COWI YDELSER:

  • Broer
  • Marine operationer
  • Hydrodynamik
  • Vinddynamik
  • Konstruktionsteknik
  • Risikoanalyser

Kontakt

Torben Forsberg
Specialist
Major Bridges International, Denmark

Tel: +45 56402548

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN