forkorter rejsetiden fra byen til industriområder

Den faste forbindelse Busan-Geoje forbinder øen Geoje med storbyen Busan i det sydlige Sydkorea og forkorter rejsetiden fra byen til industriområderne og de rekreative områder på øen. To af verdens største skibsværfter ligger på øen Geoje. Forbindelsen er vigtig for trafikanterne, som får rejsetiden reduceret fra tre timer til knap en time.

Forbindelsen består af tre hoveddele: en af verdens dybeste og længste sænketunneler og to større skråstagsbroer.

Sænketunnelen er omkring 3,5 kilometer lang, mens de to cut and cover-sektioner i hver ende er 170 meter lange. Tunnelen er designet, så den kan modstå tyfoner med 15 meter høje bølger og er ikke bare den første sænketunnel i Sydkorea, men også verdens dybeste sænketunnel for køretøjer.

Brosektionen består af en skråstagsbro med to pyloner og et spænd på 475 meter samt en skråstagsbro med tre pyloner og to spænd på 230 meter hver.


Kontakt

Tommy Olsen
Major Tunnels Market Director / Head of Sustainability Transportation International
Tunnels and Underground Infrastructure, Denmark

Tel: +45 28431017

Kontakt

Jesper Asferg
Senior Vice President
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 909 21 540

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Sydkorea

PERIODE:
2003-2011

KUNDE:
Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.

COWIS YDELSER:

Skråstagsbroer:

  • Grunddesign
  • Detailprojektering
  • Teknisk opfølgning i forbindelse med anlæggelsen

Sænketunnel:

  • Grunddesign
  • Detailprojektering af permanente konstruktioner og fundering
  • Detailprojektering af arbejde vedrørende erosionsbeskyttelse og vandbygning
  • Detailprojektering af mekanisk og elektrisk arbejde
  • Detailprojektering af midlertidigt arbejde
  • Teknisk opfølgning i forbindelse med anlæggelsen

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN