Banebrydende digital interaktion

Veje og motorveje Løsninger

E18 Rugtvedt Dørdal er et vanskeligt tværfagligt og komplekst projekt med bl.a. 26 broer/konstruktioner og 16,5 kilometer firesporet motorvej, geotekniske og ingeniørgeologiske udfordringer samt et meget spændende regnvandshåndteringssystem. 

Vejprojektet er blevet et foregangsprojekt for tværfaglig digital interaktion. Projektet er en totalentreprise, hvilket betyder, at entreprenøren bygger, mens projekteringen og omreguleringen finder sted. Projektet har en meget ambitiøs tidsplan, og BIM-modellen er derfor blevet afgørende for at kunne se fremad og sikre, at projekteringen ikke skaber barrierer for entreprenørens arbejde i fremtiden.

Modellen er også et uvurderligt interaktionsværktøj, fordi projektgruppen fra COWI arbejder på tværs af landegrænser – i Danmark, Indien og på flere norske kontorsteder. Værktøjet muliggøre en arbejdsproces, der er effektiv, tids- og omkostningsbesparende, og som reducerere mulighederne for fejlprojektering betragteligt samtidig med, at det sikrer effektiv medvirken og interaktion i alle dele af projekteringen.

Ud over hovedvejen E18 skal der projekteres og anlægges ca. 77 mindre veje. Det indebærer sprængning og håndtering af ca. 3 mio. m³ masse samt flytning af 1,5 mio. m³ jordmasse.

Kontraheringen til vejbyggeriet på strækningen E18 Rugtvedt-Dørdal blev gennemført i henhold til Best Value Procurement-metoden.
Det var første gang denne metode blev anvendt på et norsk projekt.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Telemark, Norge

PERIODE:
2017 - 2019

KUNDE:
BetonmastHæhre/ PNC-Norge  
Bygherre: Nye Veier

COWI YDELSER:

 • Vejplanlægning
 • Trafikplanlægning
 • Arealplanlægning
 • Landskabsarkitektur
 • Transport
 • Miljø
 • Geoteknik
 • Vand og afløb (VA-teknik)
 • Regnvandshåndtering
 • Byggeplan
 • Støjmålinger
 • Tunnel
 • Bro
 • Natur og plantelære
 • BIM
 • Projektledelse
 • Oversvømmelsessikring


Kontakt

Frode Geir Bjørvik
Project Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 40616717

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN