blandt Norges største enkeltkontrakter nogensinde

Foto: Tomasz Majewski

Veje og motorveje Løsninger

Samarbejdsprojektet vedrørende bygning af vej og jernbane mellem Minnesund og Kleverud/Labbdalen var ved opstarten et af de største vejanlægsprojekter på norsk jord.

COWI projekterede delstrækningen FP3, Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen, som er den største enkeltkontrakt i fællesprojektet. Det er også strækningen med de fleste vejkilometer og konstruktioner samt med de største udfordringer i forbindelse med vand og afløb.

Dette omfattede bl.a. projektering af 10 kilometer firesporet E6, 2 plankryds og en dobbeltløbet tunnel på 700 meter og to rastepladser. Desuden blev der lagt planer for 11 kilometer biveje, 5 kilometer gang- og cykelstier samt et 5 kilometer langt nyt dobbeltspor for Dovrebanen. Den firesporede motorvejsstrækning omfattede også projektering af flere broer, herunder to broer på E6.

Dette var det første transportprojekt, som COWI projekterede i en fuld BIM-model fra dag 1. COWI var i projektet med til at teste og udvikle de digitale platforme for tværfagligt samarbejde og har derefter anvendt BIM og 3D-projektering som standard i forbindelse med infrastrukturprojekter.

Derudover har COWIs landskabsarkitekter været centrale i arbejdet med udformning af rastepladserne. De tog del i opgaven med at udforme de visuelle elementer, som man for hvert tredje køreminut skal passere for at modvirke, at bilister bliver søvnige.


PROJEKTOPLYSNINGER


PLACERING:
Mellem Minnesund og Kleverud/Labbdalen, Norge

PERIODE:
2010 - 2016

KUNDE:
Statens Vegvesen og Jernbaneverket

COWI YDELSER:

 • Vej
 • Vand og afløb
 • Belysning
 • Konstruktioner
 • Landskabsarkitektur
 • Støjforanstaltninger
 • Udendørsmiljø
 • SHA
 • RAMS
 • Geoteknik
 • Ingeniørgeologi
 • Elektroteknik

 Kontakt

Lars Christoffer Aga
Senior Vice President
Water and Environment, Norway

Tel: +47 90835312

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN