reducerer rejsetiden mellem de største byer til en time

Den nye højhastighedsbane er en del af timemodellen, som skal reducere rejsetiden mellem de store danske byer til en time.
Timemodellen binder Øst- og Vestdanmark tættere sammen. Den nye banestrækning over Vestfyn er et led i timemodellen og bliver en højhastighedsbane med en længde på ca. 35 km, som etableres langs den fynske motorvej. Banen dimensioneres til 250 km/t, men opgaven kan blive udvidet til også at undersøge konsekvenser, hvis hastigheden øges til 300 km/t.

COWI er valgt som rådgiver på skitseprojekteringsopgaven, som indebærer udformning af en dobbeltsporet jernbanestrækning med alt, hvad det indebærer af sporteknik, elektrificering og nyt signalsystem samt design af broer, faunapassager, støjskærme, vejanlæg og afvandingssystemer. Etableringen af den nye banestrækning medfører desuden, at der skal bygges i alt 27 vejbroer og adskillige landskabsbroer over Fyns bakkede landskab.

Det nye jernbaneprojekt udføres i samarbejde med fagligt stærke partnere: Gottlieb Paludan Arkitekter og GHB er med på landskabsanalyse og 3D-visualisering, og den franske jernbanerådgiver SYSTRA bidrager med international jernbaneekspertise for højhastighedsbaner.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2014-2016

KUNDE:
Vejdirektoratet

PARTNERE:
Gottlieb Paludan Arkitekter
GHB
SYSTRA 

COWIS YDELSER:

  • Skitseprojektering, herunder udformning af en dobbeltsporet jernbanestrækning
  • Sporteknik
  • Elektrificering og nyt signalsystem
  • Design af broer og faunapassager
  • Støjskærme
  • Vejanlæg og afvandingssystemer

Kontakt

Per Fuglsang Birkelund
Senior Project Director
Division Management, Denmark

Tel: +45 40582068

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN