Havneudvidelse skal forbedre godshåndtering

Frederikshavn Havn har iværksat et stort anlagt udvidelsesprojekt for at udvikle forretningsmuligheder for havnen og dens mange virksomheder. Udvidelsen vil forbedre godshåndteringen og give plads til større skibe og servicere offshore installationer i Nordsøen.

Udviklingsplanerne for havnen omfatter nye havneafsnit opdelt i flere etaper med ydermoler, større vanddybde i havnebassiner og sejlløb samt nye kaj- og havnearealer, hvor de optagne havbundsmaterialer fra uddybning er genanvendt som opfyldningsmateriale.

Der vil også blive etableret et helt nyt ca. 275.000 m² havneområde til decommissioning af offshore installationer og skibe, herunder bedding og anlæg til iland-føring af offshore installationer.

COWI bidrager med stor international erfaring indenfor planlægning og projektering af havne og marine konstruktioner.

Info om projektet

Lokation:

Danmark

Projektperiode:

2012 – 2019

Kunde:

Frederikshavn Havn

COWI ydelser:
 • Masterplan for havneudvidelsen
 • Numerisk modellering af bølger, strøm, sedimenttransport, bølgeuro mv.
 • Navigationssimuleringer
 • Optimering af havneudformning for minimering af downtime
 • Geotekniske undersøgelser
 • Indledende vurdering for etablering af vindmøller
 • Projektforslag og detailprojekt inkl. anlægsoverslag af etape 1 og 2
 • VVM-undersøgelser
 • Fuld Natura 2000-konsekvensvurdering
 • Myndighedsbehandling herunder planforhold, VVM og anlægstilladelser
 • Assistance omkring havnens valg af udbudsstrategi og udbudsform
 • Assistance ifm. fremtidig LNG terminal
 • Udbud af 1. etape af havneudvidelsen i totalentreprise med forhandling – herunder to forhandlingsrunder, samt evaluering af tilbud
 • Bygherrerådgivning i anlægsfasen inklusiv review og gennemgang af totalentreprenørs detailprojekt

Kontakt

Claus Quist Nielsen
Chief Project Manager
Transport Infrastructure, DK North, Denmark

Tel: +45 56407752

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN