letbane skal styrke mobilitet og byudvikling i storkøbenhavn

Foto: Letbaneselskabet (Torben Eskerød/Cenario)

Letbaner Løsninger

Hovedstadsområdet skal have en ny 28 kilometer lang letbane på Ring 3 for at styrke mobiliteten i Storkøbenhavn. Letbanen får 29 stationer centralt beliggende i kommunerne og ved større institutioner som Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Rigshospitalet, Glostrup og Herlev Hospital. Det betyder, at den løber gennem otte kommuner fra Ishøj i syd til Lyngby i nord og forbindes med regionaltogstrafikken og fem S-togslinjer til et velfungerende offentligt transportsystem med forventet 13-14 millioner passagerer årligt.

Letbanen vil være en højklasset, bæredygtig, effektiv og komfortabel kollektiv transportform for de passagerer, der dagligt rejser i korridoren på tværs af Storkøbenhavn. Den vil også virke som et lokomotiv for vækst og byudvikling og forventes at skabe op mod 35.000 nye arbejdspladser og tiltrække mere end 32.000 nye indbyggere til kommunerne langs letbanen.

I design og udbudsfasen - før anlæg af sporene til letbanen er muligt - er der et stort forarbejde med at planlægge og designe letbanens tracé, nye veje, broer og tunneller for at sikre flow i trafikken både under og efter etablering af letbanen. Endvidere skal flytning af 3000 ledninger planlægges og koordineres for at gøre plads til letbanen. COWI har været rådgiver på de tidlige faser, og er underrådgiver på deltailprojekteringen af selve transportsystemet.

COWI trækker på den brede erfaring fra en række andre letbaneprojekter i Danmark og internationalt.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Kunde:
Hovedstadens Letbane I/S (Indledende faser)
Aarslef A/S (Detailprojektering)

Projektperiode:
2014 - 2024

COWI ydelser:

  • Linjeføring
  • Trafikplanlægning
  • Veje og kryds
  • Broer og tunneller
  • Ledningsarbejder
  • Bygningsændringer
  • Arkitektur
  • Arealer og rettigheder
  • Detailprojektering

Kontakt

Flemming Billeskov Nissen
Senior Project Director
Railways, Metros, Roads & Airports, Denmark

Tel: +45 56402706

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN