en by i bevægelse

Klassisk skandinavisk design, lang levetid og imødekommende bynære områder. Sådan lød visionerne for verdens første førerløse metro i København.

Hver dag tilbringer mennesker milliarder af timer med at vente i trafikken rundt omkring i verden. Problemet vil kun tiltage, efterhånden som storbyerne vokser dramatisk. 

I 2050 forventes omkring 70 % af jordens befolkning på 10 milliarder mennesker at bo i en storby. 

Menneskestrømmen til verdens storbyer skaber et stort pres på de eksisterende infrastrukturer, og midt i 1990’erne besluttede de danske myndigheder at bygge en metro i København for at være bedre forberedt på en by i vækst og for at kickstarte udviklingen af den nye bydel, Ørestaden.  

Visionen

Rebekka Nymark, Kundedirektør i Metroselskabet, har boet i København hele sit liv. Hvad var visionen bag metroen, og hvordan har den påvirket byen? Foto: Pelle Rink

Sensorer har holdt øje med vigtige bygninger og vartegn

Sensorer på væggene på de omkringliggende bygninger og omhyggelig computerovervågning på metrobyggepladserne i indre by var et vidnesbyrd om de tekniske udfordringer der var ved terrænnært tunnelbyggeri under store bygninger og monumenter – hvoraf nogle er flere hundrede år gamle.

Frederiks Kirke, også kaldet Marmorkirken, er et vartegn placeret i en lige linje med Amalienborg og Operaen centralt i den historiske bydel Frederiksstaden. Kirken er kendt for sin karakteristiske kobbergrønne kuppel, og fundamentet kan dateres helt tilbage til 1749. 

Her, få meter fra kirkens hovedindgang, åbnede den nye metrostation i 2019. 

"Vi har været ekstremt påpasselige og meget opmærksomme på risikoen for, at der kunne opstå revner og sætningsskader på bygninger på jorden. For at mindske denne risiko, lavede vi et overvågningssystem, så en alarm ville gå i gang, hvis der skete sætningsskader."

"Visse steder har vi også haft systemer med rør under konstruktionerne, der gjorde det muligt at løfte bygningerne, hvis det blev nødvendigt," forklarer Torsten Mølgaard, senior project director i COWI.

Vi har været ekstremt påpasselige og meget opmærksomme på risikoen for, at der kunne opstå revner og sætningsskader på bygninger på jorden.
Torsten Mølgaard Senior project director, COWI

BOREARBEJDE OG BYGGERI BASERET PÅ TILLID 

Det er ikke nemt at etablere stationer 30-40 meter under jorden og presse dem ind imellem skrøbelige bygninger fra middelalderen. På grund af de følsomme omgivelser og den meget begrænsede plads i centrum af byen følger Marmorkirken Station ikke det traditionelle design for København Metro med to parallelle spor. I stedet blev det besluttet at bygge en station i to etager. Det gør den til den dybeste af alle stationer med en dybde på næsten 40 meter. 

Torsten Mølgaard uddyber COWIs rolle i det omfattende metrobyggeri: 

”Nøgleordet er tillid. Først og fremmest kundens tillid til dig, men også samfundets tillid til dig. Et stort projekt som dette får stor opmærksomhed fra lokale borgere og det politiske system. Ved Marmorkirken Station var det f.eks. afgørende at vurdere, hvorvidt det var sikkert at bygge en underjordisk station, og derfor var vi naturligvis meget omhyggelige med udarbejdelsen af et veldokumenteret svar, før borearbejdet kunne iværksættes.” 

Udfordringerne

Når man borer i sand og ler, er der stor risiko for sætningsskader over jorden. Torsten Mølgaard, senior project director i COWI, tager os med 40 meter under jorden.

Hver station er designet så den afspejler lokalområdet 

Den grønne linje åbnede for passagerer i 2002, den gule linje i 2007, mens Cityringen (blå og rød linje) med 17 nye stationer, som hver især er på størrelse med en håndboldbane, åbnede i 2019. Dermed er det samlede antal stationer på 39.

Cityringen er det største anlægsprojekt i København i 400 år. 

Den er udelukkende anlagt under jorden, og et vigtigt element i metroens design var at sikre, at der kunne komme dagslys ned til perronerne. Derudover understøtter løsningerne hovedstadens visioner om at opretholde og videreudvikle Københavns status som miljømetropol med grønne og levende offentlige rum.

Københavns metro er førerløs og fuldautomatisk. Det anslås, at mere end 100 millioner passagerer rejser med metroen årligt.

Skaber et godt byrum

Det har fra starten været en ambition at designe byrummene omkring metrostationerne således, at de afspejler de mennesker, der bruger dem. Louise Risør, landscape architect og design lead, COWI, forklarer hvordan. 

Fakta - Københavns Metro 

 • I 2008 og 2010 blev Københavns Metro kåret til den bedste metro i verden.
 • Tungt maskineri i form af bl.a. tunnelboremaskiner har spillet en vigtig rolle i arbejdet under jorden. Store, kraftige maskiner, der er omkring 140 meter lange og vejer over 600 tons. De bevægede sig 15-20 meter om dagen og blev styret døgnet rundt af et team på 10-15 personer.  
 • Før tunnelboremaskinerne påbegyndte arbejdet, blev undergrunden inspiceret af arkæologer. Det førte til opdagelsen af forskellige skjulte skatte, herunder hverdagsgenstande fra den sene vikingetid, et skibsvrag fra det 16. århundrede og gamle byporte, der kunne dateres 1000 år tilbage i tiden. 
 • Cityring-projektet og de 15 kilometer lange dobbelttunneler skabte ca. 3.100.000 tons udgravningsjord.
 • Jorden blev transporteret til Nordhavn i København, hvor den blev brugt til at udvide den kunstige ø.

 

COWIs ydelser på CITYRINGEN  
 • Stationsdesign (anlægsarbejder og arkitektur)
 • Arealer og rettigheder
 • Flytning af installationer
 • Linjeføring og tunnelprojektering 
 • Miljøforhold, inkl. vurdering af virkninger på miljøet (VVM)
 • Anlægsplan
 • Tilbudsliste og prisoverslag
 • Geotekniske, geologiske og hydrologiske undersøgelser 
 • Udarbejdelse og fortolkning af seismiske undersøgelser
 • Krav vedrørende drift og vedligeholdelse
 • Rådgivning vedrørende myndighedsgodkendelse, bygningsregistrering, risikovurdering af byggeri.
 

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING: 
København, Danmark

PERIODE:
1994 - 2019

KUNDE:
Metroselskabet I/S. Selskabet er et interessentskab, som er ejet i fællesskab af Københavns Kommune, den danske stat og Frederiksberg Kommune.


Kontakt

COWI employee Sidsel Stabell Hoppe

Sidsel Stabell Hoppe
Senior Vice President
Transportation, Denmark

Tel: +45 22778460