Et hot-spot for hele hovedstadsområdet

Foto: Rasmus Hjortshøj - COAST

Køge Nord Station bliver et trafikalt center og hot-spot for hele hovedstadsområdet, midt i det unikke kryds, hvor højhastighedstog, S-bane og motorvej mødes. Projektet består af en 225 meter lang gangbro, en station, et parkér- og rejsanlæg og en visionsskitse for integrere disse elementer i landskabet.

Broen bliver en ny port til København for de 90.000 dagligt passerende, og et vigtigt skridt på vejen for de på sigt over 8.000 daglige brugere af Køge Nord Station.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2014-2018

KUNDE:
Banedanmark,
Køge Kommune
DSB Ejendomme

COWIS YDELSER:

  • Detailprojektering

Læs mere om Køge Nord

 

Kontakt

Jens Thorup Laursen
Head of Section
Bridge Design and Management, Denmark

Tel: +45 56402907

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN