et af Danmarks største byudviklingsområder.

Foto: Tegnestuen Vandkunsten

Lisbjerg er et af Danmarks største byudviklingsområder. Området strækker sig over 440 hektar og ligger 7 km nord for Aarhus midtby og skal udvides over de næste 40 år, så der bliver plads til omkring 25.000 nye indbyggere.

En af udfordringerne er, at den nye bydel bliver både bygget og planlagt på samme tid, hvilket betyder, at der bliver arbejdet parallelt på mange forskellige niveauer. Ledninger og kloakering i udvalgte udstykninger skal koordineres samtidig med, at byggegrunde sættes til salg, og rammerne for den overordnede planlægning fastlægges.

Udvikling af rammerne for og forvaltning af et byudviklingsprojekt i denne størrelsesorden og med denne tidshorisont og karakter kræver en holistisk og strategisk tilgang, et tæt samarbejde mellem mange forskellige parter samt en bred akademisk viden på tværs en lang række specialistområder.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2013 -

KUNDE:
Aarhus Kommune

UNDERRÅDGIVER

Tegnestuen Vandkunsten 

COWIS YDELSER:

  • End-to-end bygherrerådgiver
  • Procesledelse
  • Strategisk by- og trafikplanlægning
  • Vandforvaltning og klimatilpasning
  • Arealudnyttelse
  • Økonomiske beregninger

Kontakt

Lisa Bak Rasmussen
Project Director
Transport Planning, Denmark

Tel: +45 24696874

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN