Klimatilpasning 15 meter under Københavns gader

Efter et stort skybrud i sommeren 2011 gik flere kommuner i Københavnsområdet sammen om at finde klimatilpasningsløsninger, hvilket resulterede i Københavns Kommunes Skybrudsplan.

Planen viste, at der er behov for adskillige tunneler, der kan lede afstrømmende vand i forbindelse med skybrud fra jordoverfladen og ud i Øresund. En af disse tunneler, Svanemøllen Skybrudstunnel, bliver en 8 km lang underjordisk tunnel med en tunneldiameter på mellem 1,8 og 3,2 meter. Anlæggelsen af denne tunnel kræver avancerede boreteknikker med store tunnelboremaskiner, der borer i skakter i 15-20 meters dybde under Københavns gader og i de omkringliggende kommuner.

COWI vandt i 2016 kontrakten for projekteringen af dette projekt og vil i de næste 10 år levere projektering af afvanding og ingeniørarbejde vedrørende tunnelkomponentdele, hydrauliske beregninger, VVM'er og almindelig myndighedsbehandling. COWI vil desuden være ansvarlig for udbudsproces og byggeledelse.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Danmark

PERIODE:
2016 – 2025

KUNDE:
Hofor og NOVAFOS

COWIS YDELSER:

 • Konceptprojektering
 • Detailprojektering
 • VVM
 • Hydrauliske beregninger
 • Risikostyring
 • Håndtering af arbejdsmiljø
 • Udbud
 • Byggeledelse m.m.

  Kontakt

  Finn Kofoed Jensen
  Project Director
  Water and Nature, East, Denmark

  Tel: +45 23232162

  COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN