letbane skal servicere 35.000 indbyggere og styrke økonomisk vækst

Photo: Odense Letbane

En ny letbane indgår som en vigtig del af den fremtidige by- og transportplanlægning i Odense.

Når alle etaper er i drift, vil letbanen betjene 35.000 indbyggere, 33.000 arbejdspladser og 23.000 studiepladser. Målsætningen er at gøre byen mere bæredygtig ved at styrke den kollektive transport. Internationale erfaringer fra lignende projekter viser også, at letbanen vil styrke den økonomiske vækst – især i områderne omkring stationerne.

En af udfordringerne er at skabe balance mellem letbanen og byens andre transportformer. Den godt 14 km lange letbane i Odense skal indpasses i det trange byrum, og det stiller krav til blandt andet design, udformning af stationer, veje og stier samt samspil med den øvrige trafik for at minimere indgrebet i byen.

Det er endvidere afgørende at sikre tæt og effektiv koordinering af letbaneprojektet med eksterne parter, herunder:

  • Myndigheder (Odense Kommune, Trafikstyrelsen, Banedanmark m.fl.) for løbende projektafklaring og –godkendelse

  • Forsyningsvirksomheder for planlægning og udførelse af forudgående ledningsomlægninger i letbane traceet

  • Naboprojekter som eksempelvis Det nye Universitetshospital m.fl. for afklaring af de tekniske grænseflader mv.

  • Berørte virksomheder og grundejere.

COWI har i mange år været involveret i en række store infrastrukturprojekter i Odense og bidrager med både national og international erfaring på letbaneområdet, som sikrer rådgivning hele vejen rundt om et multidisciplinært projekt som Odense Letbane.

Info om projektet

Lokation:
Danmark

Projektperiode:
2011 – 2020

Kunde:
Odense Kommune

COWI ydelser:

  • Teknisk rådgiver

  • VVM-fase

  • Projekteringsfase

  • Udbud/kontraheringsfase

  • Udførelse

  • Ibrugtagning

Kontakt

Per Kjær Jensen
Project Director
Transport Infrastructure, DK South, Denmark

Tel: +45 56406484

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN