Ny busterminal - designet som låg over jernbanen

Foto: MAD Arkitekter

Transportknudepunkter Løsninger

Den eksisterende busterminal i Oslo afvikler i dag mere end dobbelt så mange busafgange, som den oprindeligt var dimensioneret til, og den har dermed nået sin kapacitetsgrænse.

Opgaven har omfattet udarbejdelse af konceptvalgundersøgelse, teknisk/arkitektonisk forprojekt samt reguleringsplan og KU. Konceptvalgundersøgelsen blev færdiggjort i 2013 og viste, at et byggeri, hvor busterminalen opføres som et låg ovenpå og på tværs af jernbanens sporområde, giver den bedste målopnåelse og samfundsøkonomiske gevinst. På denne baggrund iværksatte man arbejdet med reguleringsplan og KU med henblik på en sådan løsning.

Opgaven er teknisk og anlægsmæssigt udfordrende. Jordbundsforholdene i Oslo S er vanskelige med til dels store dybder i fjeldet, hvilket giver begrænsninger mht. funderingsmetoder. Endvidere vil etablering af en ny busterminal over sporområdet på Oslo S komme til at berøre togtrafikken og mange mennesker i en relativt lang anlægsperiode.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Oslo, Norge

PERIODE:
2012 - 2018

KUNDE:
RUTER AS

COWI YDELSER:
COWI bidrager med konceptvalgundersøgelse, teknisk forprojekt og regulering med konsekvensvurdering inden for flere fagområder, herunder:

  • Geoteknik
  • Bygge- og anlægsteknik
  • Jernbaneteknik
  • Vej og trafik
  • Miljøfagområder
  • Samfundsøkonomi/nytteberegninger
  • Arealplan inklusive offentlig planlægningsproces.

Kontakt

Barbo Sørlid Engh
Project Director
Spatial planning and Landscape Architecture, Norway

Tel: +47 91361521

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN