Kompleks opgradering af oslofjordforbindelsen

Veje og motorveje Løsninger

Uden for Oslo ligger Rigsvej 23 (RV23), som er en del af Oslofjord-forbindelsen syd for hovedstaden. Byggeriet af RV23 mellem Dagslett og Linnes er en konsekvens af behovet for opgradering af den oprindelige vej, som forbandt Dagslett i Røyen kommune og Linnes i Lier kommune, og er en ny rigsvej mellem E6 og E18.

Opgaven omfatter projektering af 5,5 km firesporet motorvej og 2,2 km tunnel samt projektering af bro, oversvømmelsessikring, cykel- og gangstier, genetablering af landbrugsjord og støjtiltag samt et nyt planfrit kryds. COWI udførte også landskabsprojektering i dette omfattende infrastrukturprojekt.

Projektet har også budt på komplekse udfordringer – geoteknisk såvel som politisk. Dele af strækningen gik hen over et af landets mest frugtbare jordområder med betydelig fødevareproduktion. Løsningen blev en nedgravet miljøtunnel, som også reducerer støjniveauet i nærmiljøet. Derudover havde dele af projektområdet et højt artesisk vandtryk og meget kvikler i de nedre jordlag. Tryk eller påvirkning fra store vandmængder gav stor risiko for bundhævning i forbindelse med udgravningen af miljøtunnelen.

Der blev udarbejdet byggeplan og arbejdstegninger, som omfatter plan-, snit- og detailtegninger af støjskærme, vej, tunnel, erosionssikring, bro, cykel- og gangstier, beplantning og genetablering af landbrugsjord. Projektet har sikret god interaktion mellem fagområderne gennem udstrakt brug af BIM og 3D-modellering.


PROJEKTBESKRIVELSE

PLACERING:
Mellem Røyen og Lier kommune, Norge

PERIODE:
2015 - 2017

KUNDE:
Statens Vegvesen, Region Sør

COWI YDELSER:

 • Vejplanlægning
 • Trafikplanlægning
 • Arealplanlægning
 • Landskabsarkitektur
 • Transport
 • Miljø
 • Geoteknik
 • Vand og afløb (VA-teknik)
 • Regnvandshåndtering
 • Byggeplan
 • Støjmålinger
 • Tunnel
 • Bro
 • Natur og plantelære
 • Geoteknik
 • BIM
 • Projektledelse
 • Oversvømmelsessikring

Kontakt

Frode Geir Bjørvik
Project Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 40616717

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN