SAMLER LANDET PÅ TVÆRS AF KATTEGAT

Infrastruktur Løsninger

En forbindelse over Kattegat kunne forbinde Jylland og Sjælland.

Som følge af Vejdirektoratets strategiske analyse af en mulig fast forbindelse over Kattegat udfører COWI en forundersøgelse af forbindelsens linjeføring, der kan binde det nordvestlige Sjælland sammen med Jylland via Samsø.

Undersøgelsen trækker på erfaringer fra tidligere projekter såsom Storstrømsbroen, den østlige ringvej ved København, Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen og Femern Bælt-forbindelsen. Relevant international erfaring omfatter Hong Kong-Zhuhai-Macau Express Link, Puente Nigale og broen over Messina-strædet.

PROJEKTOPLYSNINGER

Sted:
Danmark

PERIODE:
2019-2020

KUNDE:
Vejdirektoratet

COWIS YDELSER:

  • Forundersøgelse af linjeføring.

Kontakt

Stephen Slot Odgaard
Project Director

Tel: +45 2147 9222

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN