Binder landet sammen på tværs af Kattegat 

Infrastruktur Løsninger

Trafikken mellem Øst- og Vestdanmark, som i dag primært foregår via Storebæltsforbindelsen og Fyn, er steget markant de senere år. En fast forbindelse over Kattegat – det største infrastrukturprojekt på tegnebrættet nogensinde i Danmark – kan gøre det hurtigere at rejse mellem Danmarks to største byer, København og Aarhus, samt styrke mobiliteten og øge forsyningssikkerheden.

I marts 2020 afleverede COWI resultaterne af forundersøgelsens første analysefase. Her undersøgte COWI mulighederne for en ren jernbaneforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse over Kattegat ad forskellige korridorer fra Midtsjælland til Aarhus via Samsø.

Den anden analysefase i forundersøgelsen startede i foråret 2020 og skal indsnævre antallet af mulige korridorer. Det involverer vurdering af vej- og jernbaneanlæg i Jylland og på Sjælland, og undersøgelse af de tekniske løsninger imellem Sjællands og Jyllands kyster, inklusive korridorer via Sjællands Odde.

Formålet er at afveje fordele og ulemper ved de forskellige korridorer og tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag for den politiske drøftelse om det videre forløb, herunder om Kattegatprojektet skal fortsætte til en VVM-undersøgelse (miljøkonsekvensvurdering).

Opgaven med landanlæg udføres for Vejdirektoratet sammen med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og de anlægstekniske undersøgelser kyst-til-kyst har Sund & Bælt som ordregiver.

COWI har arkitektfirmaerne Dissing+Weitling samt Hasløv & Kjærsgaard med som underrådgivere.

PROJEKTOPLYSNINGER

Sted:
Danmark

PERIODE:
2019-2021

KUNDE:
Vejdirektoratet, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Sund & Bælt.

COWIS YDELSER:

  • Forundersøgelser af linjeføring på land og kyst-til-kyst

Kontakt

Peter Reinholdt
Associate Project Director
Bridge Design & Management, Denmark

Tel: +45 56402708

Kontakt

Dorte Petersen
Head of Section
Roads & Airports, Denmark

Tel: +45 56403650

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN