EN INTELLIGENT OG BÆREDYGTIG BY UDEN FOR OSLO

Foto: Cityscape Digital
Bæredygtighed Løsninger

Sollihøgda Plussby er et ambitiøst miljøprojekt, som har til formål at styrke Oslo-regionen med bæredygtige og intelligente løsninger. Foregangsprojektet skal ligge lige uden for Oslo, som potentielt kan rumme 30.000 indbyggere og 15.000 arbejdspladser, hvis Ringeriksbanen etablerer en station på strækningen.

Målet er at skabe Europas første plusby, som er designet og konstrueret til at anvende bæredygtig og intelligent teknologi fra projektets første spadestik. Sollihøgda Plussby skaber mere energi, end den forbruger, og er designet på baggrund af al den viden, vi har om klimaforandringer, og hvordan vi kan bygge nulemissionsnabolag (ZEN) i fremtiden. Byen er planlagt med grønne og intelligente mobilitetsløsninger, hvor det skal være mere attraktivt at vælge offentlig transport frem for at eje privatbil.

Det planlagte nulemissionssamfund er inspireret af naturens egne økosystemer, hvor affald ikke eksisterer – alt er ressourcer. Sollihøgda Plusby skal give næring til virksomheder og miljøer, som vil skabe et overskud af innovation og viden om intelligente byløsninger og cirkulærøkonomi, som kan eksporteres til andre byer – både nationalt og globalt.


PROJEKTBESKRIVELSE

PLACERING:
Bærum, Norge

PERIODE:
2017 -

KUNDE:
North Bridge

COWI YDELSER:

 • Samfundsøkonomi
 • Trafikanalyse
 • Trafikplanlægning
 • Arealplanlægning
 • Byplanlægning
 • Vedvarende energi
 • Bæredygtig byudvikling
 • Drivhusgasregnskab ved massehåndtering
 • Intelligente energiløsninger
 • Landskabsarkitektur
 • Jernbane
 • Transport
 • Miljø

Kontakt

Kathrine Strøm
Utviklingssjef
Spatial planning and Landscape architecture, Norway

Tel: +47 924 69 283

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN