flere passagerer og kortere rejsetid

Moderniseringen af Østfoldbanen er et af de største jernbaneudviklingsprojekter i Norge. Projektet vil øge kapaciteten i forhold til passagerer og godstransport og forbedre punktligheden, frekvensen og rejsetiden. I dag transporterer strækningen ca. 2,5 millioner togrejsende pr. år og lider af væsentlige kapacitetsudfordringer.

Det er et enestående projekt, fordi vi vil beskytte de eksisterende byområder, samtidig med at vi vil øge togets hastighed gennem de samme byer. Desuden er der vanskelige jordbundsforhold i hele området, som gør anlægsarbejdet krævende.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Norge

PERIODE:
2015 - 2030

KUNDE:
Bane Nor

COWIS YDELSER:

  • Planlægning
  • Alle fagdiscipliner inden for jernbaner
  • Anlægsarbejde, inklusive veje
  • Stationer og bygninger
  • Opmålinger

Kontakt

Lars Erik Hauer
Business Development Director
Transport and Urban Planning, Norway

Tel: +47 90924844

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN