Thomas B. Thriges Gade – fra trafikeret gade til bæredygtig bydel

Foto: Fra Gade til By

Infrastruktur Løsninger

Thomas B. Thriges Gade (TBT) var i mange år en hindring for en sammenhængende bymidte i Odense, da gaden delte Odense centrum i to. Derfor startede Odense Kommune i 2008 projektet ”Fra Gade til By”, som indebærer at omdanne den firsporede hovedfærdselsåre Thomas B. Thriges Gade til et nyt, tæt byrum med plads til boliger, kontorer, kulturinstitutioner, restauranter, caféer og et stort p-anlæg.

Visionen for den nye bydel er, at Odense midtby skal blive mere sammenhængende, tæt og bæredygtig. Byudviklingsprojektet skal være med til at fortsætte udviklingen af Odense som en attraktiv storby og skal kunne tiltrække flere borgere og erhvervsdrivende mod Odense i kraft af byens nye attraktive og bæredygtige bymidte.

Netop bæredygtighed vil danne fundament for den nye bydel. Det gælder både i forhold til miljø, ressourcer, social mangfoldighed, transport og økonomi. Hensynet til miljøet er tænkt ind, mens der bygges, og når den nye bydel står færdig. Ligeledes er der indtænkt grønne, rekreative områder, og alt bebyggelse skal begrønnes på forskellig vis.

Den nye bydel skal også opfordre til bæredygtig grøn transport. Bydelen skal derfor være bilfri, og al trafik vil foregå til fods, på cykel, med citybus og letbane. Den gennemkørende trafik vil derfor i fremtiden blive ledt udenom bymidten, og et stort underjordisk parkeringshus vil blive etableret, så der er mulighed for at stille bilen og benytte sig af den grønne transport.

COWI tilrettelagde og gennemførte en international to-faset projektkonkurrence om en helhedsplan for store områder i samarbejde med Akademisk Arkitektforening. Efterfølgende var COWI bygherrerådgiver for Odense Kommune under realiseringen.

Arkitema Architects, som i dag er en del af COWI, har desuden også et bygningsprojekt på Thomas B. Thriges Gade. Læs mere her.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Odense, Danmark

PERIODE:
2010-2017

KUNDER:

  • Odense Kommune
  • Realdania

COWIS YDELSER:

  • Bistå partnerskabet Realdania og Odense Kommune ifm. planlægning og realisering af TBT
  • Gennemførelse af projektkonkurrence
  • Bygherrerådgivning ifm. realisering for TBT-sekretariatet
  • Rådgivning ift. byplanlægning, trafik, parkeringsanlæg, anlægsarbejde mm.
  • Rådgivning ifm. konkurrenceplanlægning, kvalitetsprogram og byggeretssalg
  • Økonomiske analyser
  • Udbud af parkeringsoperatør
  • Rådgivning om støj og vibrationer

Kontakt

Peter Deleuran Kirketofte
Leading Client Consultant | Chief Market Manager
Project Management Consultancy, West, Denmark

Tel: +45 56403783

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN