det bliver lettere og hurtigere at rejse i byen

Foto: Trafikverket

Västlänken bliver en 8 km lang dobbeltsporet jernbane, hvoraf de 6 km løber i en jernbanetunnel under Göteborg. Med tre nye undergrundsstationer bliver det lettere og hurtigere at rejse i byen, og der bliver færre skift.

Behovet for store dybe skakter i byens centrum udgør en betydelig teknisk udfordring.

Byggestart er planlagt til 2018, og jernbanen forventes at være driftsklar senest i 2028.

PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Sverige

PERIODE:
2012-2014

KUNDE:
Trafikverket

COWIS YDELSER:

  • Jernbanelinje
  • Vurdering af virkninger på miljøet
  • Samfundsmæssig konsekvensvurdering
  • Vurdering af virkninger på børn
  • Æstetisk designprogram
  • Håndteringssystem
  • Prisoverslag

    COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN