miljømæssig due diligence understøttede international milliardhandel

Det er ikke kun prisen, der er interessant, når virksomheder sælges. Det er vigtigt at identificere risici ved handlen, og i den forbindelse spiller miljømæssig due diligence en større og større rolle for at skabe et sikkert udgangspunkt i handlen med virksomheder og ejendomme.

Det gjorde sig gældende, da den største nordiske distributør og forhandler af byggematerialer, Stark Group, i november 2017 blev solgt til den amerikanske kapitalfond Lone Star for cirka 7,7 milliarder kroner.

Det er Ferguson plc, en af verdens førende distributører af VVS-produkter, der nu har afhændet Stark Group til amerikanerne. Beslutningen om et salg blev taget på baggrund af en strategisk analyse, der viste, at der kun var få synergier mellem Fergusons kerneforretning i VVS-industrien og Stark Groups markante profil som distributør og forhandler af byggematerialer.

Ukendte miljøbelastninger kan være omkostningsfulde for en virksomhed. Derfor havde COWI i forbindelse med salget af Stark Group til opgave at skabe overblik, bidrage med specialviden og support samt prissætte risiko og ansvar. Herunder leverede COWI blandt andet en vurdering af jordforurening og asbest på 200 lokaliteter.

Info om projektet

Projektperiode:

Juli til december 2017

Kunde:

Ferguson plc

COWI ydelser:
  • Dataindsamling
  • Historisk gennemgang af lokaliteterne
  • Miljømæssige vurderinger
  • Risikoscreening
  • Vurderinger i forhold til salget

Kontakt

Søren Viegand
Market Director
Division Management, Denmark

Tel: +45 56402269

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN