fra affaldsdeponi til grønt multianvendelsesområde

Foto: Renovasjonsetaten
Strategisk miljørådgivning Løsninger

I perioden 1969 til 2007 blev der deponeret ca. 5 millioner tons affald på Grønmo affaldsdeponi med et areal på 600 hektar. Det svarer til et område, der er 1,5 gange større end hele Frognerparken i Oslo. I 2007 blev deponiet nedlagt. Nu vurderes området med henblik på friarealer, beplantningsstruktur, idrætsaktiviteter og rekreation.

COWI har gennemført forprojekt og detailprojektering af tiltag i forbindelse med nedlæggelse af Grønmo affaldsdeponi. Arbejdet har omfattet projektering af regnvandssystemer, etablering af nye åer og søer for at give området en blå/grøn struktur.

Centrale tiltag har været at reducere mængden af forurenet vand og at opgradere udtagningen af deponigas for at reducere drivhusgasudslippet fra deponiet. Dertil kommer, at områderne er tildækket med jord- og vækstmasser og har fået en landskabsudformning og beplantning, som sikrer afstrømning af regnvand, reducerer nedsivning af vand til affaldet og muliggør alternativ anvendelse af områderne. Alt forurenet vand bliver opsamlet og renset i et lokalt anlæg, inden det slippes ud i det kommunale net.


PROJEKTOPLYSNINGER

PLACERING:
Oslo, Norge

PERIODE:
2012 - 2018 

KUNDE:
Renovasjonsetaten, Oslo kommune

COWI YDELSER:

  • Regnvand
  • Deponigas
  • Forurenet vand
  • Landskabsudformning

Kontakt

Tore Methlie Hagen
Chief Specialist
Environment and waste

Tel: +4797523018

COWI-PROJEKTER I HELE VERDEN